Fränninge 24:4 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som 1835 genomfördes av markerna till Fränninge. Fränninge 24:4 var ett skatterusthåll som omfattade 1/8 mantal och var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Nils Olsson som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning. Samtidigt som denna fastighet bildas sker en hemmansklyvning så att den delas i fyra delar som finns markerade på kartan här till vänster. Hemmansklyvningen sker enligt följande:
Zcb    Fränninge 24:14      1/64 mantal        äges av smeden Lundgren
Zcc    Fränninge 24:15      1/64 mantal        äges av Jöns Mårtensson
Zca    Fränninge 24:13      1/16 mantal        äges av Nils Olsson
Zcd    Fränninge 24:16      1/32 mantal        äges av möllaren Per Nilsson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1835 -1835 Nils Olsson och Bengta Persdotter

Bilder