Fränninge 23:17 (aktuellt nummer)

Adress Heingebergsvägen 323
Aktuell period 1857 -
Areal 1/96 mantal
Ursprung Fränninge 23:8 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades i samband med nedanstående hemmansklyvning 1857 som sker av fastigheten Fränninge 23:8 och det bildas sex nya fastigheter enligt följande:

A    Fränninge 23:12     1/96 mantal        äges av Anders Nilsson
B    Fränninge 23:13     1/96 mantal        äges av änkan Hanna Olsdotter
C    Fränninge 23:14     1/96 mantal        äges av änkan Hanna Olsdotter
D    Fränninge 23:15     1/96 mantal        äges av änkan Hanna Olsdotter
E    Fränninge 23:16     1/96 mantal        äges av änkan Hanna Olsdotter
F    Fränninge 23:17     1/96 mantal        äges av Isak Bengtsson

 

 

Denna bild fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet. Tillsammans med bilden fanns följande text:
“Areal totalt 8,2 hektar åker. Tax.-v. 10 700. Jordart: Lera och grusmylla på grus och lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1850. Loge uppförd 1850, stall 1940. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 1 modersuggor, 25 gödsvin, 35 höns. Gården till släkten 1937 genom köp från Johannes Isaksson, i vars släkt den varit i många år. Ägare är Axel Persson född 4 oktober 1903. Gift med Hafira Eskilsson född 14 juni 1897. Barn: Sonja född 1930.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
11 december 1961 - Alf Månsson (Fränninge 22) (köp)
18 februari 1937 - 11 december 1961 Axel Olof Gunnar Persson och Hafira Ingeborg Eskilsson (köp)
29 februari 1904 - 18 februari 1937 Johannes Isaksson (köp)
29 januari 1868 - 29 februari 1904 Isak Bengtsson och Elsa Nilsdotter (Fränninge 22:24) (fastebrev för Elna den 29 januari 1868)

Bilder