Fränninge 23:8 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1835 - 1857
Areal 1/16 mantal
Ursprung Fränninge 23:1
Nya nummer Fränninge 23:12 - 23:17

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1835 i samband med det laga skifte som då genomfördes utav Fränninges marker. Denna fastighet Fränninge 23:8 var till omfattning 1/16 mantal och var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Nils Nilsson som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Källa: Lantmäteriet

 

Källa: Lantmäteriet

 

1857 sker en hemmansklyvning av fastigheten Fränninge 23:8 och det bildas sex nya fastigheter enligt följande:
A     Fränninge 23:12          1/96 mantal        äges av Anders Nilsson
B     Fränninge 23:13         1/96 mantal         äges av änkan Hanna Olsdotter
C    Fränninge 23:14          1/96 mantal         äges av änkan Hanna Olsdotter
D    Fränninge 23:15          1/96 mantal         äges av änkan Hanna Olsdotter
E    Fränninge 23:16          1/96 mantal         äges av änkan Hanna Olsdotter
F    Fränninge 23:17          1/96 mantal         äges av Isak Bengtsson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1835 - Nils Nilsson och Hanna Olsdotter (Fränninge nr 23)

Bilder