Fränninge 23:14 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1857 -
Areal 1/96 mantal
Ursprung Fränninge 23:8 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 23:45 Jakobsberg (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades i samband med nedanstående hemmansklyvning 1857 som sker av fastigheten Fränninge 23:8 och det bildas sex nya fastigheter enligt följande:

A    Fränninge 23:12     1/96 mantal       äges av Anders Nilsson
B    Fränninge 23:13     1/96 mantal       äges av änkan Hanna Olsdotter
C    Fränninge 23:14     1/96 mantal       äges av änkan Hanna Olsdotter
D    Fränninge 23:15     1/96 mantal       äges av änkan Hanna Olsdotter
E    Fränninge 23:16     1/96 mantal       äges av änkan Hanna Olsdotter
F    Fränninge 23:17     1/96 mantal       äges av Isak Bengtsson

 

 

Källa: Lantmäteriet

Här på kartan till höger ses hur tomtgränserna var 1970.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
10 augusti 1982 - Bertil Olofsson och Solveig Olofsson (köp)
17 januari 1956 - 9 mars 1956 Signe Ellen Märta Hansson, född Torell (änka efter Anders Hugo Hansson) (bouppteckning)
9 mars 1956 - 10 augusti 1982 Nils Erik Persson (Fränninge nr 23) (auktion)
3 april 1939 - 17 januari 1956 Anders Hugo Hansson och Signe Ellen Märta Hansson, född Torell (köp)
13 maj 1934 - 3 april 1939 Karl Einar Schöld och Hilda Elisabet Schöld, född Larsson (köp)
27 mars 1886 - 13 maj 1934 Jöns Jacobsson och Elna Bengtsson (Fränninge) (köp)
29 januari 1868 - 27 mars 1886 Ola Nilsson och Elna Andersdotter (Fränninge nr 23) (fastebrev för Ola Nilsson den 29 januari 1868 och 20 december 1871)
- 29 januari 1868 Nils Nilsson och Hanna Olsdotter (Fränninge nr 23)

Bilder