Fränninge 42:1 Fränninge Mejeri (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 55
Aktuell period 1893 -
Areal 5148 kvm
Ursprung Fränninge 23:29 (avregistrerat nummer) , Fränninge 28:3 Eneberg (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten om 0,5158 hektar bildad genom sammanläggning av lägenheten Fränninge 23:29 om 0,4000 hektar och avstyckning om 0,1158 hektar av 1/16 mantal av Fränninge 28:3 enligt ägodelningsdomarens beslut den 21 oktober 1946.

Källa: Lantmäteriet

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 december 1975 - Gösta Daniel Sillén (köp)
12 december 1945 - 1 december 1975 Fränninge Andelsmejeriförening (köp av avstyckning från 28:1)
12 oktober 1893 - 1 december 1975 Fränninge Andelsmejeriförening (köp av Fränninge 23:29)
1 december 1975 - Gösta Daniel Sillén
12 december 1945 - 1 december 1975 Fränninge Andelsmejeriförening köp å avstyckning från Fränninge 28:3
12 oktober 1893 - 1 december 1975 Fränninge Andelsmejeriförening köp å Fränninge 23:29

Bilder