Fränninge 19:18 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1962 - 1966
Areal 3/64 mantal
Ursprung Fränninge 19:4 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 63:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en legaliseringsförrättning 1962 å Fränninge 19:4.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
8 september 1952 - Nils Bernhard Jönsson (arvsskifte)

Bilder