Välj en sida

Fränninge 19:4 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1835 - 1962
Areal 1/16 mantal
Ursprung Fränninge 19:1
Nya nummer Fränninge 19:17 och 19:18

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1835 vid det laga skiftet utav Fränninge marker som då genomfördes. På kartan till höger är denna fastighet markerad med “Tc” och omfattade 1/16 mantal. Fastigheten var ett skatterusthåll som ägdes av Mårten Andersson som bekommit markerna med rättighet till kvarboende.                                                                                                  Källa: Lantmäteriet

 

Fastigheten är delad i två delar:
Fränninge 19:4 A om 1/64 mantal (senare överår det till Fränninge 19:17)
Fränninge 19:4 B om 3/64 mantal (senare överår det till Fränninge 19:18)

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
8 september 1952 - Nils Bernhard Jönsson (arvsskifte av 19:4 B)
17 juni 1950 - 8 september 1952 Dödsbodelägarna efter Betty Jönsson (maka till Nils Hjalmar Jönsson) (bouppteckning för 19:4 B)
23 april 1931 - 17 juni 1950 Nils Hjalmar Jönsson och Betty Jönsson (köp av 19:4 B)
23 april 1931 - 23 april 1931 Davin Frenning och Hanna Viktoria Andersson (köp av 19:4 B)
26 mars 1896 - 23 april 1931 Dödsbodelägarna efter Hanna Svensdotter (maka till Per Olsson) (bouppteckning för 19:4 B)
8 juli 1877 - 26 mars 1896 Per Olsson och Hanna Svensdotter (köp av 19:4 B)
25 oktober 1844 - 8 juli 1877 Ola Nilsson och Hanna Olsdotter och Bengta Persdotter (fastebrev den 25 oktober 1944 å 1/16 mantal och arvsskifte den 30 juli 1870)
10 juni 1951 - Olof Martin Svensson (Fränninge nr 19) (köp av 19:4 A)
16 januari 1922 - 10 juni 1951 Nils Nilsson och Hilda Nilsson, född Mårtensson (köp av 19:4 A)
28 juni 1920 - 16 januari 1922 Anders Gustafsson Pettersson och Anna Tufvesson (köp på auktion av 19:4 A)
23 maj 1914 - 28 juni 1920 Sven Nilsson (Fränninge nr 19) (köp av 19:4 A)
27 oktober 1913 - 23 maj 1914 Jöns Jönsson (Fränninge nr 19) (köp på auktion av Fränninge 19:4 A)
27 oktober 1913 - 27 oktober 1913 Dödsbodelägarna efter Anna Olsdotter (änka efter Per Palm) (bouppteckning)
26 juni 1913 - 27 oktober 1913 Anna Olsdotter (änka efter Per Palm) (bouppteckning efter Per Palm för Fränninge 19:4 A)
3 juni 1911 -26 juni 1913 Per Palm och Anna Olsdotter (köper Albert och Elnas del om 3/2048 mantal av Fränninge 19:4 A så att Par Palm och Anna Olsdotter äger hela 19:4 A)
26 juli 1902 - 3 juni 1911 Albert Nilsson och Elna Olsson (efter Ola och Kerstins bouppteckningar) (efter Ola och Kerstins bouppteckningar för Fräninge 19:4 A)
21 september 1887 - 26 juni 1913 Per Palm och Anna Olsdotter (köper 29/2048 mantal av Fränninge 19:4 A)
12 maj 1887 - 26 juli 1902 Ola Olsson och Kersti Persdotter (köper 3/2048 mantal av Fränninge 19:4 A)
12 maj 1887 - 21 september 1887 Per Svensson (Fränninge nr 19) (köper 29/2048 mantal av fastigheten 19:4 A)
14 april 1886 - 12 maj 1887 Ingar Larsdotter (Fränninge 19) (bouppteckning efter Sven Jönsson av 19:4 A)
4 april 1878 - 14 april 1886 Sven Jönsson (köp av Fränninge 19:4 A)
30 december 1875 - 4 april 1878 Johan Persson och Maria Malmgren (fastebrev den 30 december 1875 för Fränninge 19:4 A)

Bilder