Fränninge 19:17 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 123-16
Areal 1/64 mantal
Ursprung Fränninge 19:4 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildad vid en legaliseringsförrättning 1962 utav Fränninge 19:4.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
10 juni 1951 - Olof Martin Svensson (Fränninge nr 19) (köp)

Bilder