Fränninge 18:20 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildad 1970 genom sammanläggning av Fränninge 18:4 om 1/8 mantal och Fränninge 18:13 om 1/32 mantal samt Hårderup 25:1 om 1/16 mantal. Fastigheten överförd 1972 till Fränninge 18:21. På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger ses fastigheten med sin beteckning 18:20. Nedanför ses ett flygfoto från 1960 över gården.

Fränninge 18:20

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 april 1970 - Sven Ingvar Lennart Olsson (köp av Hårderup 25:1)
1 september 1967 - Sven Ingvar Lennart Olsson (köp av 18:4 och 18:13)

Bilder