Fränninge 18:4, Fränningeberg (avregistrerat nummer)

Adress Skumparpsvägen 48
Aktuell period 1835 - 1970
Areal 1/8 mantal
Ursprung Fränninge 18:1
Nya nummer Fränninge 18:20 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1835 i samband med det laga skifte som då genomfördes utav Fränninges marker. Denna fastighet Fränninge 18:4 var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Mårten Erlandsson som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning.

Gården som tillhörde Mårten Erlandsson före det laga skiftet bestod av:
14 wäggerum boningshus i medelmåttigt stånd
20 wäggerum uthus i medelmåttigt stånd
1 skorsten
1 brunn
Hage med fruktträd

Länk till Frenningebergs historia

Fränninge 18:4, Fränningeberg

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1937

Bilden här till höger och den medföljande texten var införda i boken Gods och gårdar som utkom 1937.

Postadress: Vollsjö
Telefon: 28

Areal totalt 42 hektar, därav 25 hektar åker, 17 hektar betesmark. Tax.-v. 29 500. Jordart: Ler- och grusmylla. Skogsbestånd: Lövskog (ek, björk, al). Mangårdsbyggnad uppförd 1835, renoverad senare.
Ekonomibyggnad uppförd omkring 1890. 4 hästar, 2 föl, 12 kor, 9 ungdjur, 25 svin samt 80 höns. Gården till släkten under 1700-talet. Ågare är Bengt Andersson, född 4 januari 1866. Son till Anders Bengtsson och hans hustru Elna, född Nilsson. Gift med Hanna, född Jönsson. Barn: Nils 1891, Olof 1895, Anders 1901, Valdemar 1909. Ägaren var ledamot av Pensionsnämnden, kassör i Fränninge sparbank och före
detta kommunstyrelseordförande.

Fränninge 18:4

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till vänster är från mitten av 1940-talet då den var införd i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:    Vollsjö                                                         Telefon:          28

“Areal totalt 40 hektar, därav 22,5 hektar åker, 17,5 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 31 600. Jordart: grus- och lermylla på ler- och grusbotten. Skogsbestånd: Lövskog. Mangårdsbyggnad uppförd i slutet av 1700-talet. Stall och loge uppförda 1832 på nuvarande plats. 4 hästar, 1 unghäst, 2 avelstjurar, 11 kor, 7 ungdjur, 2 modersuggor, 25 gödsvin, 40 höns. Gården till släkten på 1700-talet. Nuvarande ägare övertog gården 1941 efter sin fader, som innehaft den sedan 1914. Dessförinnan ägdes egendomen sedan 1880 av dennes svärfader J. Mårtensson, som efterträtt Mårten Erlandsson. På ägorna ha gjorts fynd från stenåldern. Ägare är Valdemar Bengtsson född 20 november 1909. Son till Bengt Andersson (född 1866, död 1942) och hans hustru Hanna Jönsson (född 1874, död 1934). Ägaren medlem av mejeri-, slakteri-, och lokalförening samt R. L. F.”

Fränninge 18:4

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till höger är ca tio år yngre än bilden ovanför och var med i boken “Skånes bebyggelse” tillsammans med följande text:

Postadress:       Vollsjö                                                      Telefon:              Sjöbo 30028

“Areal 40 hektar, varav 19 hektar åker, 9 hektar skog, 12 hektar betesmark, ler-, mull-, och stenbunden jord på lerjord, löv- och granskog. Tax.-v. 75000. Djur: 12 kor, 12 ungdjur, 35 svin, 4 modersuggor, 100 höns. Mangårdsbyggnad av råsten under eternittak, 4 rum, 1 hall, förstuga, veranda, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1950, tegel under eternittak. Traktordrift. Nuvarande ägaren inköpte gården 1956 av Valdemar Bengtsson. Ägare är hemmansägare Arne Bertil Jönsson, född 21 april 1930, son till Agne Jönsson och Anna född Persson.”

Fränninge 18:4

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan här till höger från omkring 1910 ses fastigheten i området med nummer 56 och nedanför ses den ekonomiska kartan från 1975 där fastigheten har fått den nya beteckningen

Fränninge 18:4

Källa: kartbild.com

 

Benämning åkrarna på Frenningeberg
Källa: Sven Olsson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 september 1967 - Sven Olsson (Fränninge 18:4) (köp)
14 juli 1956 - 1 september 1967 Agnar Jönsson och Anna Jönsson (köp)
23 juni 1941 - 14 juli 1956 Valdemar Bengtsson (skifteshandling)
2 februari 1914 - 23 juni 1941 Bengt Andersson och Elna Persdotter och Hanna Jönsdotter (köp)
2 februari 1914 - 2 februari 1914 Nils Andersson (Fränninge nr 18:4) (köp)
22 juni 1911 - 2 februari 1914 Dödsbodelägarna efter Anna Persdotter (änka efter Jöns Mårtensson) (bouppteckning)
10 februari 1896 - 22 juni 1911 Dödsbodelägarna efter Jöns Mårtensson (make till Anna Persdotter) (bouppteckning)
1 augusti 1871 - 10 februari 1896 Jöns Mårtensson och Anna Persdotter (fastebrev för Jöns och Anna Persdotter den 1 augusti 1871 å 1/8 mantal)
1863 - 1869 Nils Mårtensson (Fränninge 18:4)
1835 - 1863 Mårten Erlandsson och Bengta Nilsdotter

Bilder