Fränninge 18:18 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 13-12
Aktuell period 1963 -
Areal 1/64 mantal
Ursprung Fränninge 18:12 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastighet om 1/64 mantal utlagd vid legaliseringsförrättning den 20 maj 1963 å Fränninge 18:12 om 1/32 mantal.

Källa: kartbild.com

Här till höger ses den ekonomiska kartan från 1975 där fastigheten ses med sin beteckning 18:18 och här nedanför ses ett flygfoto från 1975 över fastigheten.

Fränninge 18:18

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
8 oktober 1973 - Martin Eduards Kodikis och Marija Kodikis (köp)
11 maj 1971 - 8 oktober 1973 Lennart Andersson (köp)
1 april 1971 - 11 maj 1971 Gösta Erik Berglund (köp)
4 april 1970 - 1 april 1971 Göran Ekelund och Hanna Margit Ekelund (köp)
31 juli 1950 - 4 april 1970 Knut Harald Nilsson och Ida Cecilia Nilsson (köp)

Bilder