Fränninge 18:12 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 13-12
Aktuell period 1882 - 1963
Areal 1/32 mantal
Ursprung Fränninge 18:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 18:17 (aktuellt nummer) , Fränninge 18:18 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1882 sker en hemmansklyving av fastigheten då den delas i två delar enligt följande uppdelning:
A        Fränninge 18:12         1/32 mantal         äges av Lars Carlsson
B        Fränninge 18:13         1/32 mantal         äges av Nils Johansson

Fastigheten är uppdelad enligt följande redan 1881:

Fränninge 18:12 A om 1/64 mantal (senare Fränninge 18:17)
Fränninge 18:12 B om 1/64 mantal (senare Fränninge 18:18)

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten omfattade områdena 57 och 58 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 som ses här till höger och här nedanför ses ett flygfoto från 1975 över området där fastigheten ligger.

Fränninge 18:12

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
31 juli 1950 - Knut Harald Nilsson och Ida Cecilia Nilsson (köp av 18:12 B)
17 juni 1950 - 31 juli 1950 Dödsbodelägarna efter Betty Jönsson (maka till Nils Hjalmar Jönsson) (bouppteckning för 18:12 B)
12 mars 1941 - 17 juni 1950 Nils Hjalmar Jönsson och Betty Jönsson (köp av 18:12 B)
5 juli 1938 - 12 mars 1941 Malte Andreas Andersson och Hanna Olivia Andersson, född Karlsson (köp av 18:12 B)
27 december 1935 - 5 juli 1938 Jöns Nilsson (änkeman efter Kersti Nilsson, född Westerdahl) (bouppteckning och testamente för 18:12 B)
1 april 1926 - 27 december 1935 Jöns Nilsson och Kersti Westerdahl (köp av 18:12 B)
13 januari 1919 - 1 april 1926 Nils Dehlin och Hilda Amalia Nilsson (köp av 18:12 B)
16 mars 1912 - 13 januari 1919 Andreas Persson och Anna Nilsson (köp av 18:12 B)
15 januari 1909 - 16 mars 1912 Erik Nilsson och Karna Nilsson (köp av 18:12 B)
7 augusti 1884 - 15 januari 1909 Per Larsson och Anna Magnusdotter (köp av 18:12 B)
31 januari 1881 - 7 augusti 1884 Lars Karlsson (Fränninge 16:9, m fl) (äger 1/32 mantal och säljer 1/64 mantal, 18:12 B)
17 februari 1961 - Arne Killander (köp av 18:12 A)
18 juni 1923 - 17 februari 1961 August Herman Killander och Karin Paulina Killander, född Evald (köp av 18:12 A)
18 juni 1923 - 18 juni 1923 Nils Olofsson (Fränninge) (köp av 18:12 A)
18 juni 1923 - 18 juni 1923 Dödsbodelägarna efter Jöns Persson Killander (änkeman efter Anna Hansdotter) (bouppteckning av 18:12 A)
21 februari 1920 - 18 juni 1923 Dödsbodelägarna efter Anna Hansdotter (maka till Jöns Persson Killander) (bouppteckning av 18:12 A)
7 augusti 1884 - 21 februari 1920 Jöns Persson Killander och Anna Hansdotter (köp av 18:12 A)
31 januari 1881 - 7 augusti 1884 Lars Karlsson (Fränninge 16:9, m fl) (äger 1/32 mantal och säljer 1/64 mantal)

Bilder