Fränninge 18:15 (avregistrerat nummer)

Adress Skumparpsvägen
Aktuell period 1931 - 1965
Areal 0,0434 hektar
Ursprung Fränninge 18:4, Fränningeberg (avregistrerat nummer)
Nya nummer Hårderup 25:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Avstyckning om 0,0434 hektar från Fränninge 18:4 fastställd den 30 januari 1931, första lagfart den 29 oktober 1931. Fastigheten efter sammanläggning överförd till Hårderup 25:1. 1965 sker en sammanläggning utav denna fastighet med Hårderup 4:22 med den nya
beteckningen Håredrup 25:1.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 maj 1961 - Carl Nilsson (köp)
14 maj 1945 - 1 maj 1961 August Herman Killander och Karin Paulina Killander, född Evald (testamente)
15 juni 1931 - 14 maj 1945 Bengt Andersson (Hårderup nr 4) (köp)

Bilder