Fränninge 16:12 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen ca 155-12
Aktuell period 1872 - 1962
Areal 0,0793 hektar
Ursprung Fränninge 16:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 63:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten i området med nummer 54 och här nedanför på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten utan beteckning då den redan ingår i fastigheten Fränninge 63:1.

Fränninge 16:12

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
8 september 1952 - Nils Bernhard Jönsson (arvsskifte)
17 juni 1950 - 8 september 1952 Dödsbodelägarna efter Betty Jönsson (maka till Nils Hjalmar Jönsson) (bouppteckning)
23 april 1931 - 17 juni 1950 Nils Hjalmar Jönsson och Betty Jönsson (köp)
23 april 1931 - 23 april 1931 Davin Frenning (köp)
23 april 1931 - 23 april 1931 Dödsbodelägarna efter Hanna Svensdotter (maka till Per Olsson) (bouppteckning)
26 mars 1900 - 23 april 1931 Per Olsson (änkeman efter Hanna Svensdotter) (köp)
26 april 1894 - 26 mars 1900 Anders Nilsson (änkeman efter Kersti Jönsdotter) (köp)
24 april 1894 - 26 april 1894 Dödsbodelägarna efter Kersti Jönsdotter (maka till Anders Nilsson) (bouppteckning, arvsskifte)
24 april 1883 - 24 april 1894 Anders Nilsson och Kersti Jönsdotter (köp)
22 juni 1881 - 24 april 1883 Jöns Olsson och Else Jönsdotter (Fränninge nr 16) (köp)
22 juni 1881 - 22 juni 1881 Ingar Mårtensdotter (Fränninge 16:12) (köp)
22 juni 1881 - 22 juni 1881 Dödsbodelägarna efter Mårten Olsson och Elna Isaksdotter (bouppteckning)
21 december 1872 - 22 juni 1881 Mårten Olsson och Elna Isaksdotter (fastebrev den 21 december 1872 å 5qvst 60 qv fot av 1/24 mantal)

Bilder