Välj en sida

Fränninge 16:2 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1835 - 1966
Areal 1/24 mantal
Ursprung Fränninge 16:1
Nya nummer Fränninge 63:1

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som 1835 genomfördes av Fränninges marker. Denna fastighet, Fränninge 16:2 är på kartan till vänster markerad med “Qa” och omfattar 1/24 mantal. Fastigheten var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Nils Persson som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning. Fastigheten överfördes till Fränninge 63:1 1966.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
8 september 1952 - Nils Bernhard Jönsson (arvsskifte)
17 juni 1950 - 8 september 1952 Dödsbodelägarna efter Betty Jönsson (maka till Nils Hjalmar Jönsson) (bouppteckning)
23 april 1931 - 17 juni 1950 Nils Hjalmar Jönsson och Betty Jönsson (köp)
23 april 1931 - 23 april 1931 Davin Frenning och Hanna Viktoria Andersson (köp)
4 januari 1877 - 26 mars 1896 Per Olsson och Hanna Svensdotter (köp)
26 mars 1896 - 23 april 1931 Dödsbodelägarna efter Hanna Svensdotter (maka till Per Olsson) (bouppteckning)
4 januari 1877 - 4 januari 1877 Ola Nilsson (Fränninge nr 16) (köp)
4 januari 1877 - 4 januari 1877 Dödsbodelägarna efter Johanna Hallengren (maka till Per Nilsson) (bouppteckning)
26 februari 1851 - 4 januari 1877 Per Nilsson och Johanna Hallengren (fastebrev för Per och Johanna den 26 februari 1851)
ca 1835 - 26 februari 1851 Nils Persson och Hanna Andersdotter

Bilder