Vallarum 1:1 Vallarumstorp (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen 377
Aktuell period 1925 - 1942
Areal 2,2750 hektar
Ursprung Vallarum 1:1 Vallarumstorp (avregistrerat nummer) , Vallarum 1:1 och 11:1 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 7:62 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Vallarumstorp 1:1 bildades vid en avstyckning och 2,2750 har från Vallarum 1:1 och 11:1 som ägdes av greven Gustav Piper. Köpare var Nils Nilsson. Avstyckningen godkändes av Kungl. Majt den 16 maj 1924.
Här till vänster ses den ritning som gjordes i samband med avstyckningen.

 

 

 

 

 

Fastighetens beteckning varar fram till 1942 då den får ett nytt nummer Vallarum 7:62.

Vallarum 1

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1944

Bilden till höger är från boken Svenska och Gårdar som utkom omkring 1944.

Postadress: Vallarum

Areal: Totalt 2 hektar åkermark. Tax.-v. 4 600. Jordart: Lera och svartmylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1875. Stall uppförd 1936, loge uppförd 1875. 2 kor, 6 svin, 25 höns. Arealen delvis täckdikad. Gården till släkten 1942 genom köp från Karl Andersson. Ägare är Alfred Green född 12 oktober 1906. Son till Andreas Green och hans hustru Karin. Gift med Annie Johansson född 17 juni 1916. Barn: Ebba född 1937, Ebbe född 1939, Elly född 1940.

Vallarum 1:1

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Följande text fanns införd i boken Skånes bebyggelse som utkom i mitten av 1950-talet.

Postadress: Vallarum
Telefon: Sjöbo 32131

Areal: 2 hektar åker, ler- och mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 7 200. Djur: 2 kor, 1 ungdjur, 3 svin,100 höns. Mangårdsbyggnad av råsten och timmer under papptak, 2 rum, 1 hall, veranda, kök, källare, elljus, elkraft, avlopp. Ladugård av cementblock under eternittak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1942 av Karl Andersson. Ägare är lantbrukaren Alfred Green, född 12 oktober 1906, son till Andreas Green och Karin, född Holmstedt, gift med Annie, Johansson född 17 juni 1916, dotter till Johan Persson och Hanna, född Bengtsson. Barn: Ebba född 7 mars 1937, Ebbe född 8 januari 1939, Elly född 26 augusti 1940.

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallrumstorp 1:1 var ursprungligen ett torp under Vallarum 1:1 som tillhörde Greve Piper och var under Chistinehof. 1924 såldes marken som tillhörde torp av och på den häradekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger med nummer “1d”. Fastighetsbeteckningen är giltig fram till 1942 då den ändras till Vallarum 7:62.

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 mars 1942 - Alfred Melker Green och Annie Viktoria Green, född Johansson. (köp)
31 juli 1941 - 14 mars 1942 Karl Andersson och Hilma Andersson (köp)
1 februari 1934 - 31 juli 1941 Erik Jönsson och Ester Linnea Jönsson, född Nilsson (köp)
1 augusti 1925 - 1 februari 1934 Nils Nilsson och Ingar Nilsson, född Nilsson (köp)
-1 augusti 1925 Greve Gustav Piper

Bilder