Fränninge 12:23

Areal 3/2304 mantal
Ursprung Fränninge 12:12 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten utbruten vid legaliseringsförrättning 1977 å Fränninge 12:12.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 september 1977 - Lena Monica Nyman och Bengt Olof Stellan Jönsson (köp)
3 augusti 1954 - 15 september 1977 Sture Nyman och Ebba Nyman (köp)
14 mars 1951 - 3 augusti 1954 Axel Persson och Hilma Persson (köp)
17 maj 1930 - 14 mars 1951 Johanna Olsson (änka efter Nils Olsson) (skifteshandling)
6 oktober 1924 - 17 maj 1930 Nils Olsson och Johanna Olsson (köp)

Bilder