Fränninge 12:12 (avregistrerat nummer)

Adress Alestadsvägen 494
Aktuell period 1884 - 1977
Areal 23/2304 mantal
Ursprung Fränninge 12:8 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 12:22 (aktuellt nummer) , Fränninge 12:23

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

Fastigheterna Fränninge 12:8 och 28:2 ingick i en hemmansklyvning 1884 med följande resultat för Fränninge nr 12:8:
A   12:11        23/2304 mantal      äges av Per Nilsson
B   12:12        23/2304 mantal     äges av omyndige Christina Persdotter
C   12 :11 och 12:12    Avsöndring från hela hemmanet som äges av Per Nilsson.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Fränninge 12:12 delas i två delar enligt följande:

Fränninge 12:12 A om 5/576 mantal blir senare 12:22                                  Fränninge 12:12 B om 3/2304 mantal blir senare 12:23

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten i området som har nummer 23. Här nedanför på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med si beteckning 12:12.

Källa: kartbild.com

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
3 augusti 1954 - Sture Nyman och Ebba Nyman (köp av 12:12 B)
14 mars 1951 - 3 augusti 1954 Axel Persson och Hilma Persson (köp av 12:12 B)
17 maj 1930 - 14 mars 1951 Johanna Olsson (änka efter Nils Olsson) (skifteshandling av 12:12 B)
6 oktober 1924 - 17 maj 1930 Nils Olsson och Johanna Olsson (köp av 12:12 B)
28 januari 1914 - 6 oktober 1924 Edvard Olsson och Elna Johanna Olsson, född Frank (köp av 12:12 B)
3 augusti 1907 - 28 januari 1914 Dödsbodelägarna efter Elna Persdotter (maka till Bengt Andersson) (bouppteckning för 12:12 B)
10 februari 1894 - 3 augusti 1907 Bengt Andersson och Elna Persdotter och Hanna Jönsdotter (köp av 12:12 B)
14 augusti 1954 - Idolf Wolke Nilsson och Gullan Ingalill Nilsson, född Andersson (köp av 12:12 A)
17 maj 1930 - 14 augusti 1954 Nils Bengtsson och Kerstin Bengtsson, född Persson (köp av 12:12 A)
22 mars 1894 - 17 maj 1930 Per Nilsson och Kristina Nilsson, född Persson (köp av 12:12 A)
1 februari 1879 - 22 mars 1894 Christina Persdotter (dotter till Per Nilsson och Anna Persdotter) (arvsskifte)
- 1 februari 1879 Dödsbodelägarna efter Anna Persdotter (maka till Per Nilsson på Fränninge nr 12) (lagfart för henne och Per Nilsson)

Bilder