Fränninge 12:11 (avregistrerat nummer)

Adress Alestadsvägen ca 480
Aktuell period 1884 -
Areal 23/2304 mantal
Ursprung Fränninge 12:8 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 28:5 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

Fastigheterna Fränninge 12:8 och 28:2 ingick i en hemmansklyvning 1884 med följande resultat för Fränninge nr 12:8:

A   12:11                   23/2304 mantal äges av Per Nilsson
B   12:12                   23/2304 mantal äges av omyndige Christina Persdotter
C   12:11 och 12:12   Avsöndring från hela hemmanet som äges av Per Nilsson.

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten Fränninge 12:11 i området med nummer 24 och här nedanför ses fastigheten med sin beteckning 12:11.

Källa: kartbild.com

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 september 1977 - Lena Monica Nyman och Bengt Olof Stellan Jönsson (köp)
3 augusti 1954 - 15 september 1977 Oskar Georg Nyman och Ebba Kersti Botilda Nyman, född Larsson (köp)
14 mars 1951 - 3 augusti 1954 Axel Persson och Hilma Persson (köp)
18 april 1940 - 14 mars 1951 Johanna Olsson (änka efter Nils Olsson) (skifteshandling)
6 oktober 1924 - 18 april 1940 Nils Olsson och Johanna Olsson (köp)
28 januari 1914 -6 oktober 1924 Edvard Olsson och Elna Johanna Olsson, född Frank (köp)
3 augusti 1907 - 28 januari 1914 Dödsbodelägarna efter Elna Persdotter (maka till Bengt Andersson) (arvsskifte)
1 juni 1892 - 3 augusti 1907 Bengt Andersson och Elna Persdotter och Hanna Jönsdotter (köp)
20 juni 1886 - 1 juni 1892 P Jeppsson och Anna Hallberg (köp)
20 juni 1886 - 20 juni 1886 Nils Mattsson (köp)
1 februari 1879 - 20 juni 1886 Per Nilsson och Anna Jönsson och Anna Persdotter, (Fränninge nr 12) (arvsskifte)
- 1 februari 1879 Dödsbodelägarna efter Anna Persdotter (maka till Per Nilsson på Fränninge nr 12) (lagfart för Anna och hennes man Per Nilsson)

Bilder