Fränninge 7:53 (aktuellt nummer)

Adress Heingebergsvägen 3-8
Aktuell period 1970 -
Areal 0,0899 hektar
Ursprung Fränninge 7:20 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Avstyckning om 0,0899 hektar från Fränninge 7:20, 1970.

Här till höger ses fastigheten på den häradsekonomiska kartan från 1975 och nedan ses ett flygfoto från 1975 över området med fastigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
10 maj 1973 - 10 maj 1973 Lennart Andersson (köp)
18 juni 1969 - 10 maj 1973 Vollsjö kommun (köp)
10 maj 1973 - Sigfrid Ossian Olsson och Helga Maria Gunhild Olsson (köp)

Bilder