Fränninge 7:20 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1903 genomfördes en ägostyckning utav fastigheten Fränninge 7:13, 127/1632 mantal, och fick följande resultat:

Aa   7:20        25/1632 mantal            äges av landstingsman Jöns Ohlsson                                      Ab   7:21          2/1632 mantal            äges av landstingsman Jöns Ohlsson                                        Ac   7:22          3/1632 mantal            äges av landstingsman Jöns Ohlsson                                        Ad   7:23        18/1632 mantal            äges av landstingsman Jöns Ohlsson                                        Ae   7:24        66/1632 mantal            äges av landstingsman Jöns Ohlsson                                        Af    7:25        13/1632 mantal            äges av landstingsman Jöns Ohlsson

 

 

 

 

Fränninge 7:20

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till höger är från boken “Svensk gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och då tillsammans med följande text:

Postadress:          Vollsjö                                                                                Telefon:                100

“Areal totalt 1 hektar åker. Tax.-v. 6 000. Jordart: Lermylla. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda i början av 1800-talet. 1 ko, 1 ungdjur, 1 modersugga, 2 gödsvin. Gården till släkten 1935. Ägare är målarmästare Erik C. Andersson född 27 september 1907. Son till Betty Andersson. Gift med Margit Nilsson född 27 maj 1914. Barn Knut Olle född 1934, Marianne född 1937.”

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Fränninge 7:20 ligger öster om Stora Fränningevägen och är aktuell fram till 1969/1970 då det sker en hemmansklyvning. Redan 1950 hade man avstyckat fastigheten 7:48 och 1932 hade man avstyckat Fränninge 7:40 vilket är den fastighet där sedan Fränninge Sparbank fanns.

Källa: kartbild.com

På flygfotot från 1960 ses att man flyttat vägen sträckning upp mot Fränninge kyrka och man ser att
Fränninge Sparbank var byggt samt att fastigheten 7:48 var bebyggd och att gården finns kvar som
Vollsjö kommun köpte 1969 och byggde om till pensionärshem.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
18 juni 1969 - Vollsjö kommun (köp)
31 januari 1935 - 18 juni 1969 Erik C Andersson och Margit Nilsson (köp)
4 november 1916 - 31 januari 1935 Per Nilsson Ek och Johanna Ek, född Jönsson (köp)
29 januari 1914 - 4 november 1916 Olof Jönsson och Hedda Dorthea Tuvesson (köp)
29 januari 1914 - 29 januari 1914 Anders Olsson (Fränninge 7:20 m fl) (köp)
20 december 1904 - 29 januari 1914 Dödsbodelägarna efter Jöns Olsson (make till Elna Olsson) (bouppteckning)
30 oktober 1902 - 20 december 1904 Jöns Olsson och Elna Olsdotter (köp)
31 augusti 1899 - 30 oktober 1902 Anders Mårtensson (Fränninge 7:13, 7:20, 7:22 m fl) (köp)
26 april 1886 - 31 augusti 1899 Hans Jönsson Lindegren (köp)
- 26 april 1886 Nils Olof Jönsson och Anna Persdotter och Anna Hansdotter

Bilder