Fränninge 7:40 Fränninge Sparbank (aktuellt nummer)

Adress Stora Fränningevägen 118
Aktuell period 1933 -
Areal 0,1611 hektar
Ursprung Fränninge 7:20 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Avstyckning om 0,1611 hektar från Fränninge 7:20 1933.

Fastigheten ses här till höger på flygfotot från 1975 där fastigheten ligger i korsningen mellan Fränningevägen och Heingebergsvägen. Här nedanför ses en satellitbild över området med fastigheten 7:40.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
24 juni 1963 - Frenninge sparbank (köp)
10 maj 1962 - 24 juni 1963 Sten Paulsson och Eric Ohlsson (gåvobrev)
29 mars 1960 - 10 maj 1962 Ulla Englund (köp)
1 juli 1955 - 29 mars 1960 Karl Harald Englund och Ulla Maj-Britt Englund, född Nord (köp)
22 juni 1944 - 1 juli 1955 Hörby nya kooperativa förening u.p.a. (köp)
31 oktober 1933 - 22 juni 1944 Tomelillaortens Koperativa Handelsförening u.p.a. (köp)

Bilder