Välj en sida

Fränninge 2:60 (aktuellt nummer)

Adress Fränningevägen 14 A
Aktuell period 1953 -
Areal 0,1165 hektar
Ursprung Fränninge 2:3

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades 1953 vid en avstyckning om 0,1165 hektar från Fränninge 2:3. Fastigheten ses på den ekonomiska kartan här till höger och nedanför ses en satellitbild över området med fastigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
22 juli 1952 - Sture Harald Nilsson och Hildur Gunborg Nilsson, född Möller (köp)

Bilder