Fränninge 2:3 Nyvång (aktuellt nummer)

Adress Fränningevägen 14 B
Aktuell period 1835 -
Areal 1/8 mantal
Ursprung Fränninge 2:1

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1835 som genomfördes av Fränninges marker. Fastigheten var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Nils Svensson som bekom markerna med skyldighet till utflyttning.

I skiftesprotokollet beskrivs fastigheten besiktningen av gården som tillhör fastigheten enligt följande:
13 wäggerum boningshus i medelmåttigt stånd
2 wäggerum uthus i medelmåttigt stånd
14 wäggerum uthus i dåligt stånd
1 brunn
1skorsten

 

Fränninge 2:3, Nyvång

Källa: Arkiv Digital, Svenska Gods och Gårdar (1937)

Bilden till vänster tillsammans med följande text var införda i boken Svenska Gods och gårdar som utkom 1937.

Postadress: Vollsjö
Telefon: 63

Areal: Totalt 26 hektar, därav 17 hektar åker, 4 hektar skog, 5 hektar betesmark. Tax.-v. 33 300. Jordart: Ler- och svartmylla på ler- och märgelbotten. Skogsbestånd: Lövskog (ek). Mangårdsbyggnad uppförd under mitten av 1800-talet, restaurerades 1924. Ekonomibyggnader uppförda delvis 1860 – 80, restaurerades 1925, svinstallar uppförda 1927. 3 hästar, 2 unghästar, 12 kor, 12 ungdjur, 60svin samt 250 höns. Gården till släkten vid utbrytningen 1813. Ägare är Nils Andersson, född 12 september 1892. Son till Anders Nilsson och hans hustru Johanna, född Andersson. Gift med Helga, född Håkansson. Barn:
Maj-Britt 24, Nils-Folke 28, Elsa 31. Ägaren genomgått femklassigt elementarläroverk i Vollsjö. Ledamot av kommunalfullmäktige.

Fränninge 2:3, Nyvång

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till vänster är från mitten av 1940-talet och visar gården till denna fastighet. Den var införd i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:        Vollsjö                                                                                    Telefon:              63

“Areal totalt 26,2 hektar, därav 17 hektar åker, 4 hektar skog, 5,2 hektar betesmark. Tax.-v. 35 000. Jordart: Ler- och svartmylla på ler- och märgelbotten. Skogsbestånd: Ekskog. Mangårdsbyggnad uppförd i mitten av 1800-talet, renoverad 1924. Ekonomibyggnader uppförda 1860 – 1880, renoverade 1925. Svinstall uppfört 1927. 3 hästar, 2 unghästar, 12 kor, 12 ungdjur, 60 svin, 250 höns. Gården till släkten vid utbrytningen 1813. Ägare är Nils Andersson född 12 september 1892. Son till Anders Nilsson och hans hustru Johanna född Andersson. Gift med Helga född Håkansson. Barn: Maj-Britt förr 1924, Nils Folke född 1928, Elsa född 1931. Ägaren ledamot av kommunalfullmäktige. Genomgått 5-klassigt elementarläroverk.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten ses i området med nummer 6 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910. På den ekonomiska kartan från 1975 ser man att det sålts ett antal tomter för byggnation.

Källa: kartbild.com

Fränninge 2:3

Källa: kartbild.com (ca 1940 – 1947)

 

 

Här ett flygfoto över gården från mitten av 1940-talet och där det inte är lika mycket byggnader som det är idag.

 

 

 

Jordbruksräkningen 1944, Nils Andersson

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Vid jordbruksräkningenn 1944 redovisade Nils Andersson att fastigheten totalt omfattade 24,5 hektar varav 16,5 hektar var åkermark 3 hektar skogsmark och 4,5 hektar ängsmark. Man hade täckdikat all åkermark med tegelrör och man hade en gödselstad byggd av annat material än cement. Sju olika jordbruksmaskiner var inköpta till gården och man var delägare i ytterligare en maskin. Man hade också införskaffat tre olika Elmotorer. Vatten och avlopp fanns installerat i boningshuset och det fanns vatten indraget i stallarna. Elektricitet fanns installerat för belysning, matlagning och som drivkraft.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
20 maj 1968 - Dödsbodelägarna efter Bengt Olof Jönsson (make till Ester Frideborg Andersson) (bouppteckning)
15 juli 1960 - 20 maj 1968 Bengt Olof Jönsson och Ester Frideborg Andersson (köp)
1 april 1918 - 15 juli 1960 Nils Andersson och Helga Maria Håkansson (köp)
1 april 1918 - 1 april 1918 Olof Andersson (Fränninge 2) (köp)
27 december 1900 - 1 april 1918 Anders Nilsson (änkeman efter Johanna Nilsson, född Andersson) (bouppteckning)
11 mars 1882 - 27 december 1900 Anders Nilsson och Johanna Andersson (köp)
27 oktober 1846 - 11 mars 1882 Nils Nilsson och Hanna Olsdotter (fastebrev den 27 oktober 1846)
1835 - 27 oktober 1846 Nils Svensson och Sissa Ingemarsdotter

Bilder