Fränninge 2:51 (aktuellt nummer)

Adress Stenebergsvägen 13
Aktuell period 1944 -
Areal 0,0819 hektar
Ursprung Fränninge 2:3 Nyvång (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades genom en avstyckning 1944 om 0,0819 hektar från Fränninge 2:3. På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger ses fastigheten längs Stenebergsvägen och nedanför ses ett flygfoto från 1975 över området där fastigheten ligger.

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
9 mars 1979 - Nils Ove Persson (köp)
25 april 1974 - 9 mars 1979 Per-Olle Ingeman Holmqvist och Elna Inger Birgitta Sjöstedt (köp)
7 juni 1966 - 25 april 1974 Edith Jönsson (änka efter Olof Jönsson) (bodelnings- och skifteshandling)
16 april 1954 - 7 juni 1966 Olof Ernfrid Jönsson och Edit Amanda Jönsson, född Johansson (köp)
25 november 1944 - 16 april 1954 Ivar Valfrid Larsson och Frida Maria Larsson, född Lundh (köp)

Bilder