Fränninge 2:49 (aktuellt nummer)

Adress Fränningevägen 10
Aktuell period 1944 -
Areal 0,0750 hektar
Ursprung Fränninge 2:3 Nyvång (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten om 0,0750 hektar avstyckades 1944 från Fränninge 2:3. Den ses här till höger på ekonomiska kartan från 1975 och nedanför ses en satellitbild över fastigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
20 december 1959 - Edith Nilsson (änka efter Anders Nilsson) (bodelnings- och skifteshandling)
8 mars 1957 - 20 december 1959 Anders Nilsson och Edith Nilsson (köp)
25 november 1944 - 8 mars 1957 Bernt Einar Persson och Asta Göthilda Persson, född Jönsson (köp)

Bilder