Fränninge 2:46 (aktuellt nummer)

Adress Stenebergsvägen 5
Aktuell period 1939 -
Areal 0,0875 hektar
Ursprung Fränninge 2:3 Nyvång (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades genom en avstyckning 1939 från fastigheten Fränninge 2:3. Fastigheten ses på den ekonomiska kartan här till höger och nedanför ses ett flygfoto från 1975 över fastigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
6 juli 1977 - Kjell Inge Lundström och Evy Britt-Marie Lundström, född Nilsson (köp)
17 juli 1954 - 6 juli 1977 Stig Allan Paulsson och Gunni Linnea Paulsson (köp)
29 januari 1954 - 17 juli 1954 Dödsbodelägarna efter Johan Andersson (make till Mathilda Andersson) (bouppteckning)
3 juli 1944 - 29 januari 1954 Johan Andersson och Mathilda Andersson (köp)
15 augusti 1939 - 3 juli 1944 Ivar Valfrid Larsson och Frida Maria Larsson, född Lundh (köp)
1 april 1918 - 15 augusti 1939 Nils Andersson och Helga Maria Håkansson (köp)

Bilder