Fränninge 2:45 (aktuellt nummer)

Adress Fränningevägen 13
Aktuell period 1938 -
Areal 0,2581 hektar
Ursprung Fränninge 2:3 Nyvång (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten skapades genom en sammanläggning mellan Fränninge 2:29 och en avstyckning från Fränninge 2:3 om 0,0161 hektar 1938. Fastigheten ses till höger på den ekonomiska kartan från 1975 och här nedanför en satellitbild över fastigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
12 maj 1958 - Folke Rino Jönsson och Emmy Maria Jönsson, född Åkesson (köp)
5 mars 1930 - 12 maj 1958 Oskar Leander och Anna Linnea Leander, född Ek (köper Fränninge 2:29)
13 mars 1936 - 12 maj 1958 Oskar Leander och Anna Linnea Leander, född Ek (köper avstyckning från 2:3)

Bilder