Fränninge 2:31

Aktuell period 1935 - 1981
Areal 0,0418 hektar
Ursprung Fränninge 2:3 Nyvång (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1935 genom en avstyckning från 2:3.

Fastigheten avförd ur jordregistret på grund av fastighetsreglering 1981.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
29 april 1966 - Karin Nilsson (änka efter Seth Nilsson) bodelnings- och skifteshandling)
30 december 1953 - 29 april 1966 Seth Nilsson och Karin Nilsson (köp)
10 september 1936 - 30 december 1953 Alfred Nilsson och Elina Betty Andersson (köp)
29 april 1936 - 10 september 1936 Edvin Lundström och Sigrid Lundström (köp)
15 juni 1935 - 29 april 1936 Oskar Harry Algot Österlin och Anna Margit Österlin, född Johansson (köp)
15 juni 1935 - 15 juni 1935 Elof Österlin och Johanna Dorothea Österlin, född Knös (köp)
4 maj 1935 - 15 juni 1935 Nils Axel Hilding Flygare och Eva Karola Ingeborg Flygare, född Persson (köp)
1 april 1918 - 4 maj 1935 Nils Andersson och Helga Maria Håkansson (köp)

Bilder