Fränninge 2:25

Adress Heingebergsvägen ca 21
Aktuell period 1928 -
Areal 0,4295 hektar
Ursprung Fränninge 2:15 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Lägenhet om 0,4295 hektar som är avstyckad från Fränninge 2:15 och som bildades 1928.

Fastigheten såldes till Fränninge kommun som det framgår utav köpebrevet som ses här nedanför.

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

Här på den ekonomiska kartan från 1975 ses den del som Fränninge kyrka köpte fr att utöka kyrkogården. Här nedanför ses ett flygfoto från 1975 över området med Fränninge kyrka.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 februari 1927 - Fränninge kommun (köp)
15 februari 1927 - 15 februari 1927 Johan Nilsson och Anna Nilsson, född Persson (Fränninge nr 2) (köp)

Bilder