Fränninge 2:15 (avregistrerat nummer)

Adress Heingebergsvägen 31
Aktuell period 1925 - 1964
Areal 1/48 mantal
Ursprung Fränninge 2:11 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1925 utav markerna till Fränninge 2:11. Fastigheten Fränninge 2:15 är på kartan här till höger  markerat med “Aa”. Kartan här under är en förstoring över fastigheten.

Källa: Lantmäteriet

Fränninge 2:15

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till höger är från mitten av 1940-talet och var införd i boken “Svenska gods och gårdar” där den fanns tillsammans med följande text:

Postadress:      Vollsjö

“Areal totalt 3 hektar åker. Tax.-v. 8 500. Jordart: Lerblandad mylla. Mangårdsbyggnad uppförd 1868. Ekonomibyggnader uppförda på 1890-talet. 1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, 9 gödsvin, 50 höns. Gården till släkten 1937. Ägare är Ola Andersson född 17 augusti 1881. Son till Anders Persson och hans hustru Hanna född Håkansson. Gift med Kristina Jönsson född 13 april 1888. Barn: Allan född 1912. Ägaren medlem av kommunal-nämnden. Medlem av mejeri- och äggföreningarna.”

Källa: kartbild.com

Här till vänster en detaljbild på fastigheten ur den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 och som visar fastigheten med den större delen norr om Heingebergsvägen och en lite mindre del söder om vägen.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
3 april 1937 - Ola Andersson och Kristina Andersson, född Jönsson (köp)
15 februari 1927 - 3 april 1937 Johan Edvard Nilsson och Anna Palm (auktion)
11 november 1926 - 15 februari 1927 Dödsbodelägarna efter Olof Palmqvist (make till Christina Palmqvist) (bouppteckning)
27 december 1925 - 11 november 1926 Olof Palmqvist och Christina Palmqvist, född Andersson (köp)
13 augusti 1920 - 27 december 1925 Axel August Palmé och Karin Palmé, född Olsson (köp)

Bilder