Fränninge 2:24 (aktuellt nummer)

Adress Fränningevägen 15
Aktuell period 1928 -
Areal 0,0801 hektar
Ursprung Fränninge 2:3 Nyvång (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

Lägenhet om 0,0801 hektar mark avstyckad från Fränninge 2:3 1928. På kartan till höger är marken markerad med ett “f”.

Nedan finns ett utdrag ur köpekontraktet som upprättades i samband med försäljningen av avstyckningen. Där framgår det att skräddarmästare Einar Persson och hans hustru Asta köpte fastigheten utav Nils och Helga Andersson.

Källa: Lantmäteriet

Källa: Svensk bebyggelse (1946)

Bilden till höger och följande text var införd i boken Svensk Bebyggelse som utkom omkring 1946:

Postadress:    Vollsjö
Telefon:          61
Ägare:           Före detta lantbrukaren Mårten Ohlsson

Areal: 800 kvm. Tax.-v. 5 000. Brandförsäkringsvärde 12 000. Tomtvärde 400. Fastigheten uppförd av tegel 1929. 1 våning, 1 lägenhet, 4 rum, kök, tambur, källare. Nuvarande ägaren övertog fastigheten genom köp av skräddarmästare Persson 1936. Lagfart samma år. Ägaren var född den 13 maj 1867 i Brandstad, son till Ola Nilsson och hans hustru Hanna, gift med Ingrid född den 15 mars 1869 i Östra Kärrstorp. Barn: Hanna född 2 juni 1895, Anna född 24 augusti 1897, Ellen född 3 november 1899, Hulda född 21 juli 1904.

Källa: kartbild.com

Här till höger ses den ekonomiska kartan från 1975 över området med fastigheten och här nedanför ses en satellitbild över området.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 mars 1971 - Anders Olsson och Elin Olsson (köp)
20 juli 1970 - 1 mars 1971 Dödsbodelägarna efter Hilda Andersson (änka efter Emil Andersson) (bouppteckning)
26 mars 1970 - 20 juli 1970 Hilda Andersson (änka efter Emil Andersson) (bodelnings- och arvsskifteshandling)
4 februari 1961 - 26 mars 1970 Emil Andersson och Hilda Andersson (auktion)
3 december 1960 - 4 februari 1961 Dödsbodelägarna efter Mårten Olsson (änkeman efter Ingrid Olsson) (bouppteckning)
10 december 1947 - 3 december 1960 Mårten Olsson (änkeman efter Ingrid Olsson) (testamente)
14 mars 1936 - 10 december 1947 Mårten Olsson och Ingrid Olsson, född Persson (köp)
6 december 1927 - 14 mars 1936 Bernt Einar Persson och Asta Göthilda Persson, född Jönsson (köp)
1 april 1918 - 6 december 1927 Nils Andersson och Helga Maria Håkansson (köp)

Bilder