Fränninge 2:23 (aktuellt nummer)

Adress Stenebergsvägen 20
Aktuell period 1927 -
Areal 0,0903 hektar
Ursprung Fränninge 2:3 Nyvång (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten 0m 0,0903 hektar bildades genom en avstyckning 1927 från Fränninge 2:3. På kartan till höger syns fastigheten markerad med en rosa linje.

Nedan ses köpekontraktet när muraren Oscar Walldén köper fastigheten av Nils och Helga Andersson.

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

Här till höger ses den ekonomiska kartan från 1975 över området där fastigheten ligger.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
19 februari 1975 - Ragnar Jönsson och Martha Jönsson (köp)
19 november 1971 - 19 februari 1975 Nils Agne Jonny Jönsson och Inger Anita Jönsson (köp)
31 augusti 1931 - 19 november 1971 Alma Viktoria Nilsson och Nils Johansson (köp)
18 augusti 1927 - 31 augusti 1931 Oscar Walldén och Sigrid Walldén, född Andersson (köp)
1 april 1918 - 18 augusti 1927 Nils Andersson och Helga Maria Håkansson (köp)

Bilder