Fränninge 2:20 (avregistrerat nummer)

Adress Fränningevägen 27
Aktuell period 1926 - 1936
Areal 0,0970 hektar
Ursprung Fränninge 2:3 Nyvång (aktuellt nummer)
Nya nummer Fränninge 2:39 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades officiellt 1926 som en avstyckning från Fränninge 2:3. På kartan här till vänster ses fastigheten markerad med ett “a”.

Nedan finns en del av köpebrevet när fröken Ester Andersson i Vollsjö köpte fastigheten av Nils och Helga Andersson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Källa: Lantmäteriet

Den 9 december 1936 sker en sammanslagning av fastigheterna Fränninge 2:20 om 0,0970 hektar och Fränninge 2:39 om 0,0076 hektar, till en fastighet med beteckningen Fränninge 2:39.

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten väster om Fränningevägen och här nedanför ses en satellitbild av området.

Källa: hitta.se

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
8 juli 1929 - August Gerberg och Emma Kristina Gerberg, född Andersson (köp)
7 september 1926 - 8 juli 1929 Ester Andersson (Fränninge 2) (köp)
1 april 1918 - 7 september 1926 Nils Andersson och Helga Maria Håkansson (köp)

Bilder