Fränninge 2:17 (aktuellt nummer)

Adress Stenebergsvägen 6
Aktuell period 1922 -
Areal 0,1565 hektar
Ursprung Fränninge 2:3 Nyvång (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades officiellt som en avstyckning 1922 men hade funnits tidigare. På kartan till höger är avstyckningen markerad med “a”. Nedan ses det arealbevis som utfärdades vid avstyckningen.

 

Källa: Lantmäteriet

 

Källa: Svensk bebyggelse (1946)

Bilden till höger var införd i boken Svensk bebyggelse som utkom omkring 1946 och kom ut tillsammans med följande text:

Postadress:     Vollsjö
Ägare:             Före detta lantbrukaren Ola Persson

Areal: 1 565 kvm. Tax.-v. 5 000. Brandförsäkringsvärde 12 000. Tomtvärde 600. Råstenshus. Uppförd 1925 av Carl Olsson. 2 våningar, 3 lägenheter, 4 rum, 3 kök, förstuga, källare. Nuvarande ägare övertog fastigheten genom köp av Carl Olsson 1940. Lagfart samma år. Ägaren född 15 februari 1879 i Skårby, son till Per Nilsson och hans hustru Cecilia, född Olsson, gift med Alma, född Johansson den 22 juni 1887 i Nevishög. Barn: Ove Gerhard Sigurd född 23 augusti 1909, Tore Gösta Sigvard förr 13 juni 1911, Märta Olivia förr 21 februari 1930.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 augusti 1967 - Sune Rasmusson och Elin Rasmusson (köp)
14 april 1962 - 30 augusti 1967 Dödsbodelägarna efter Hanniel Olsson (make till Johanna Olsson, född Nilsson) (bodelnings- och skifteshandling)
2 maj 1959 - 14 april 1962 Hanniel Olsson och Johanna Olsson, född Nilsson (köp)
21 november 1955 - 2 maj 1959 Folke Lövgren och Elsa Lövgren (köp)
23 augusti 1954 - 21 november 1955 Erik Pålsson och Ellen Pålsson (köp)
20 februari 1954 - 23 augusti 1954 Dödsbodelägarna efter Ola Persson (make till Alma Mathilda Johansson) (bouppteckning)
23 september 1940 - 20 februari 1954 Ola Persson och Alma Mathilda Johansson (köp)
19 juli 1940 - 23 september 1940 Dödsbodelägarna efter Karl Olsson (Make till Anna Olsson, född Andersdotter) (bouppteckning)
10 juni 1925 - 19 juli 1940 Karl Olsson och Anna Anderdotter (Fränninge) (köp)
1 april 1918 - 10 juni 1925 Nils Andersson och Helga Maria Håkansson (köp)
1 april 1918 - 1 april 1918 Olof Andersson (Fränninge 2) (köp)
- 1 april 1918 Dödsbodelägarna efter Anders Nilsson och Anders Andersson

Bilder