Vallarum 14:42 (aktuellt nummer)

Adress Stavskogsvägen ca 56-10
Aktuell period 1940 -
Areal 0,1394 hektar
Ursprung Vallarum 14:25 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades genom en avstyckning 1940 från Vallarum 14:25 A. På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger ses fastigheten med sin beteckning 14:42 och att den är bebyggd men om man ser en aktuell satellitbild är byggnaden borta.

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 november 1982 - Helge Åkerblom (köp)
13 augusti 1982 - 1 november 1982 Dödsbodelägarna efter Edvin Vilhelm Jönsson (bouppteckning)
1 juni 1955 - 13 augusti 1982 Edvin Vilhelm Jönsson (skifteshandling)
12 juli 1940 - 1 juni 1955 Jöns Svensson och Elsa Svensson, född Olsson (köp)
2 december 1921- 12 juli 1940 Anna Olsson, född Svensson och Sven Olsson (köp)

Bilder