Vallarum 14:25 (avregistrerat nummer)

Adress Stavskogsvägen 56-29
Aktuell period 1873 - 1982
Areal 37/4096 mantal
Ursprung Vallarum 14:17 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 14:60 , Vallarum 14:61 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1873 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 14:17 då det bildas sju nya fastigheter enligt nedan:

A    14:22      434/4096 mantal        äges av Ola Andersson
B    14:23        15/4096 mantal        äges av Nils Löfgren
C    14:24        38/4096 mantal        äges av Ola Bengtsson
D    14:25        37/4096 mantal        äges av Ola Christiansson
E    14:26          3/1024 mantal        äges av Mårten Olsson
F    14:27          1/1024 mantal        äges av Anders Olsson
G    14:28     195/4096 mantal        äges av Ola Åkesson

 

 

Källa: Lantmäteriet

En detaljbild av kartan som upprättades av Lantmäteriet i samband med hemmansklyvningen av Vallarum 14:17 och där man ser fastigheten Vallarum 14:25 i området med bokstaven “D”.

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten Vallarum 14:25 i områdena med nummer 100 och 103. På den ekonomiska kartan här nedanför ses fastigheten 14:25 med sin beteckning och där det också ses att fastigheten är delad i A och B.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ses ett flygfoto från 1975 över fastigheten och dr man också ser att det fanns två gårdar på fastigheten.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
3 december 1967 - Dödsbodelägarna efter Anton Jönsson (make till Alma Jönsson) (bouppteckning av 14:25 B)
21 september 1942 - 3 december 1967 Idor Anton Jönsson och Alma Maria Jönsson, född Walfrid (köper 14:25 B)
19 januari 1916 - 21 september 1942 Elm Sofia, Ernst Malte, Ester Frideborg, Viktor, August och Ferdinand Nilsson (gåvobrev av 14:25 B)
4 mars 1908 - 19 januari 1916 Per Jönsson Österlin och Hanna Mårtensdotter / Kersti Nilsdotter (köper 14:25 B)
17 januari 1901 - 4 mars 1908 Anders Andersson Anderberg och Cecilia Nilsson (köper 14:25 B)
- 17 januari 1901 Ola Christiansson och Elna Mårtensdotter (äger 14:25 B)
24 januari 1966 - Anders Stig Eriksson och Inga-Greta Eriksson (köp av 14:25 A)
12 december 1964 - 24 januari 1966 Dödsbodelägarna efter Anna Olsson (Vallarum 14) (bouppteckning av 14:25 A)
2 december 1921 - 12 december 1964 Anna Olsson (Vallarum nr 14) (köp av 14:25)
2 december 1921 - 2 december 1921 Johan Olsson och Kristina Olsson, född Andersson (köper 14:25 A)
5 oktober 1918 - 2 december 1921 Per Nilsson (Vallarum nr 9) (köp av 14:25 A)
27 juli 1908 - 5 oktober 1918 Dödsbodelägarna efter Ola Christiansson och Elna Mårtensdotter (bouppteckning av 14:25 A)
21 september 1876 - 27 juli 1908 Ola Christiansson och Elna Mårtensdotter (överlåtelse av 14:25)
23 augusti 1876 - 21 september 1876 Ola Olsson (Vallarum) (köper 14:25)
19 april 1871 - 23 augusti 1876 Dödsbodelägarna efter Elna Andersdotter (änka efter Per Olsson) (fastebrev för 14:25)

Bilder