Vallarum 14:39 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 266-13
Aktuell period 1933 -
Areal 0,4200 hektar
Ursprung Vallarum 14:36 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades genom en avstyckning 1933 från Vallarum 14:36. Här till höger ses fastigheten med sin beteckning 14:39 och här nedanför ses ett flygfoto från 1960 över fastigheten.

Källa: kartbild.com (1960)

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
4 oktober 1968 - Gösta Ottosson och Elly Ottosson, född Andersson (köp)
13 januari 1968 - 4 oktober 1968 Dödsbodelägarna efter Mathilda Olsson (bouppteckning)
13 november 1956 - 13 januari 1968 Mathilda Olsson (köp)
5 oktober 1945 - 13 november 1956 Alf Hilding Olsson (skifteshandling)
8 februari 1934 - 5 oktober 1945 Arne Schellenberg och Gunborg Olsson Schellenberg, född Olsson (köp)
- 8 februari 1934 Anna Olsson, född Svensson och Sven Olsson (äger 14:36)

Bilder