Vallarum 14:36 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen 266-15
Aktuell period 1922 -1982
Areal 4251/111104 mantal
Ursprung Vallarum 14:22 (avregistrerat nummer) , Vallarum 14:24 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 13:4 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Hemmansklyvning av Vallarum 14:22 och 14:24 samt två lägenheter om totalt 476/4096 mantal. Före klyvningen:                                                                                14:21                            äges av Frans Edvard Olsson
4251/111104 mantal     äges av Sven Olsson, delar av Vallarum 14:22
4059/55552 mantal      äges av Hamiel Olsson, delar av Vallarum 14:22 och 14:24.
5/1024 mantal              äges av Hans Sjögren, delar av Vallarum 14:24
Torvjorden äges av Axel Jönsson.

 

 

 

Efter klyvningen fördelas sig markerna enligt följande.

A      Vallarum 14:36      äges av Sven Olsson om 4251 mantal, 4,1670 hektar med kvarboenderätt.                                              B      Vallarum 14:35      äges av Hemmel Olsson om 4059/55552 mantal, 19,9820 hektar med kvarboenderätt.
C      Vallarum 14:37      äges av Hans Sjögren om 5/1024 mantal, 2,3220 hektar med kvarboenderätt.
b       Vallarum 14:21      äges av Frans Edvard Olsson om 0,1360 hektar.
c                                      Lägenhet om 0,990 hektar torvjord äges av Axel Jönsson

 

Källa: kartbild.com

Här till höger på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 14:36 och här nedanför ses ett flygfoto från 1960 som visar utseendet på fastigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
29 februari 1980 - John-Erik Ottosson (gåvobrev)
16 april 1952 - 29 februari 1980 Gösta Ottosson och Elly Ottosson, född Andersson (skifteshandling)
27 juli 1938 - 16 april 1952 Otto Olsson och Emma Olsson, född Persson (auktion)
8 februari 1934 - 27 juli 1938 Arne Schellenberg och Gunborg Olsson Schellenberg, född Olsson (köp)
- 8 februari 1934 Anna Olsson, född Svensson och Sven Olsson (den 7 augusti 1935 att förvalta i handlanden Sven Olssons i Vallarum konkurs, advokaten Sune Granqvist i Hörby)

Bilder