Vallarum 14:24 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1873 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 14:17 då det bildas sju nya fastigheter enligt nedan:

A    14:22      434/4096 mantal         äges av Ola Andersson
B    14:23        15/4096 mantal         äges av Nils Löfgren
C    14:24        38/4096 mantal         äges av Ola Bengtsson
D    14:25        37/4096 mantal         äges av Ola Christiansson
E    14:26          3/1024 mantal         äges av Mårten Olsson
F    14:27          1/1024 mantal         äges av Anders Olsson
G    14:28     195/4096 mantal         äges av Ola Åkesson

 

 

Källa: Lantmäteriet

Här en detaljbild av kartan som Lantmäteriet upprättade i samband med hemmansklyvningen 1873 och där fastigheten Vallarum 14:24 är i området med bokstaven “C”.

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 till höger ses fastigheten Vallarum 14:24 i området som har nummer 99. Här nedanförses ett flygfoto från 1975 över fastigheten.

Källa: kartbild.com

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
20 februari 1939 - Otto Johansson (Vallarum 14) (köper 14:24 B på auktion)
5 mars 1934 - 20 februari 1939 Gösta Arhild Emil Svensson och Sigrid Ebba Othilia Svensson, född Boström (köper 14:24 B)
4 april 1924 - 5 mars 1934 Sven Andersson och Anna Andersson (köper 14:24 B)
28 oktober 1922 - 4 april 1924 Hans Sjögren och Annie Österling (köper 14:24 B)
28 augusti 1922 - 28 oktober 1922 Elvira Nilsson (köper 14:24 B)
10 februari 1917 - 28 augusti 1922 Hans Sjögren och Annie Österling (köper 14:24 B)
8 augusti 1903 - 10 februari 1917 Nils Persson och Ingrid Johanna Persson (köper 14:24 B)
8 februari 1877 - 8 augusti 1903 Per Persson och Hanna Svensdotter (köper 14:24 B)
8 oktober 1873 - 8 februari 1877 Ola Bengtsson och Hanna Mårtensdotter (äger 14:24 B)
11 november 1885 - Ola Andersson och Kjersti Månsdotter (köper 14:24 A)
8 februari 1877 - 11 november 1885 Per Persson och Hanna Svensdotter (köper 14:24 A)
8 oktober 1873 - 8 februari 1877 Ola Bengtsson och Hanna Mårtensdotter (köp av 14:24)

Bilder