Vallarum 14:34 (avregistrerat nummer)

Adress Stavskogsvägen ca 57-80
Aktuell period 1922 - 1982
Areal 74/4096 mantal
Ursprung Vallarum 14:28 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 13:4 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades officiellt 1922 vid en ägostyckning av fastigheten Vallarum 14:28 om 187/4096 mantal. Resultatet av ägostyckningen blir följande:

A       14:33      113/4096 mantal       äges av Anna Olsson
B       14:34        74/4096 mantal       äges av Sven Olsson

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 som den norra delen av området med nummer 98. På den ekonomiska kartan här nedanför ses fastigheten med sin beteckning 14:34.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
29 februari 1980 - John-Erik Ottosson (gåvobrev)
16 april 1952 - 29 februari 1980 Gösta Ottosson och Elly Ottosson, född Andersson (skifteshandling)
27 juli 1938 - 16 april 1952 Otto Olsson och Emma Olsson, född Persson (auktion)
8 februari 1934 - 27 juli 1938 Arne Schellenberg och Gunborg Olsson Schellenberg, född Olsson (köp)
- 8 februari 1934 Anna Olsson, född Svensson och Sven Olsson (den 7 augusti 1935 att förvalta i handlanden Sven Olssons i Vallarum konkurs, advokaten Sune Granqvist i Hörby)

Bilder