Vallarum 14:28 (avregistrerat nummer)

Adress Stavskogsvägen 57-20
Aktuell period 1873 - 1922
Areal 195/4096 mantal
Ursprung Vallarum 14:17 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 14:33 (avregistrerat nummer) , Vallarum 14:34 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1873 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 14:17 då det bildas sju nya fastigheter enligt nedan:

A     14:22        434/4096 mantal        äges av Ola Andersson
B     14:23          15/4096 mantal        äges av Nils Löfgren
C     14:24          38/4096 mantal        äges av Ola Bengtsson
D     14:25          37/4096 mantal        äges av Ola Christiansson
E     14:26            3/1024 mantal        äges av Mårten Olsson
F     14:27            1/1024 mantal        äges av Anders Olsson
G    14:28         195/4096 mantal       äges av Ola Åkesson

 

 

Källa: Lantmäteriet

Här är en detaljbild av kartan som Lantmäteriet upprättade i samband med hemmansklyvningen1873 utav fastigheten 14:17.

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten 14:28 i området med nummer 98. På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med flera olika beteckningar efter ytterligare klyvning.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här ett flygfoto från 1960 där man också ser var gården ligger.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
18 mars 1922 - Anna Olsson, född Svensson och Sven Olsson (köp)
19 februari 1921 - 18 mars 1922 Sven Olsson (make till Anna Olsson, född Svensson) (auktion)
25 januari 1916 - 19 februari 1921 Dödsbodelägarna efter Hanna Nilsdotter (änka efter Ola Åkesson) (bouppteckning)
25 juni 1903 - 25 januari 1916 Dödsbodelägarna efter Ola Åkesson (make till Hanna Nilsdotter) (bouppteckning)
3 september 1868 - 25 juni 1903 Ola Åkesson och Hanna Nilsdotter (fastebrev)

Bilder