Vallarum 14:29, Södreskog nr 1 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1855 - 1948
Areal 0,8947 hektar
Ursprung Vallarum 14:15 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 17:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Här till vänster ses en del av köpebrevet när Anders Jönsson och hans hustru Kjersti Pehrsdotter avstyckade och sålde till deras svärson Jöns Andersson och hans hustru Anna Andersdotter. Avstyckningen skedde 1855.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
10 augusti 1896 - 30 januari 1932 Anders Henriksson, född Nilsson och Hanna Henriksson, född Persson
30 januari 1932 - Emil Andersson och Hilda Andersson (köp)
1855 - ca 1865 Jöns Andersson och Anna Andersdotter

Bilder