Hårderup 1:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen ca 114 - 30
Aktuell period 1928 - 1976
Areal 0,3680 hektar
Ursprung Hårderup 1:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 1:19 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten Hårderup 1:18 tillkom 1928 genom en avstyckning från Hårderup 1:15.

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

Källa: SCB, Jordbruksräkning 1944

Fastigheten Agne och Ester Linnea ägde innehöll 2:4 hektar åker, en liten äng samt tomt och trädgård, med en total areal på 3 hektar. I fastigheten fanns inte någon gödselstad eller urinbrunn byggd av cement och det fanns inte några jordbruksmaskiner. Man hade inte 1944 installerat vatten eller avlopp i fastigheten ej heller någon elektricitet.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
5 februari 1964 - Nils Rickard Gottfrid Andersson (skifteshandling)
8 december 1951 -5 februari 1964 Anders Persson (skifteshandling)
3 juli 1949 - 8 december 1951 Arrendator / ägare Anders Persson och Johanna Nilsson (köp)
13 maj 1945 - 3 juli 1949 Evald Emanuel Lindh och Agnes Lindh, född Kato (köp)
15 juli 1944 - 13 maj 1945 Nils Agne Nilsson och Ester Linnea Nilsson, född Karlsson (auktion)
7 juli 1944 - 15 juli 1944 Dödsbodelägarna efter Anders Hansson (make till Elna Nilsson) (bouppteckning)
29 augusti 1931 - 7 juli 1944 Anders Hansson och Elna Nilsson (auktionsprotokoll)
1 december 1928 - 29 augusti 1931 Magnus Anton Nilsson och Astrid Linnea Elvira Frank (köp)
- 1 december 1928 Birger Nilsson och Judit Nilsson (säljer av avstyckningen)

Bilder