Vallarum 12:10 (avregistrerat nummer)

Adress Stavskogsvägen ca 71
Aktuell period 1966 - 1982
Areal 1/48 mantal
Ursprung Vallarum 12:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 13:4 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades officiellt 1966 vid en legaliseringsförrättning av Vallarum 12:3 men hade funnits långt tidigare. Fastigheten Vallarum 12:10 ses i området på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 i nummer 86. På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 12:10.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
29 februari 1980 - Johan Erik Ottosson och Else Gun Holm (gåvobrev)
9 mars 1942 - 29 februari 1980 Gösta Ottosson och Elly Ottosson, född Andersson (köp)
1 februari 1911 - 9 mars 1942 Otto Olsson och Emma Olsson, född Persson (köp)

Bilder