Vallarum 12:3 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1835, endast ett år efter det laga skiftet sker en hemmansklyvning utav fastigheten som delades i två delar. Efter klyvningen är fördelningen av markerna följande:

A          12:2        1/16 mantal      Skattehästhemman äges av Bengt Mårtensson och                                                        de omyndiga med utflyttningsskyldighet.

B          12:3        1/16 mantal      Skattehästhemman äges av Per Torkelsson med                                                            utflyttningsskyldighet.

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Vallarum 12:3 bestod av två delar dels den södra delen som betecknas med ett “B” på kartan
här ovanför från Lantmäteriet som upprättades 1835 i samband med hemmansklyvningen. Dessutom tillhörde ett
område som på kartan som Lantmäteriet upprättade i samband med klyvningen av avrösningsjorden som
ses här till höger och som tillhörde Vallarum 12 och 13. Vallarum 12:3 erhöll den södra delen av avrösningsjorden i samband med klyvningen av den.

 

 

 

 

Vallarum 12:3

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

I mitten av 1940-talet utkom boken “Svenska gods och gårdar” vari bilden till vänster fanns med tillsammans med följande text:

Postadress:     Vallarum

“Areal totalt 5,6 hektar, därav 5 hektar åker, 0,6 hektar skog. Tax.-v. 7 200. Jordart: Svartmylla på grus- och lerbotten. Skogsbestånd är bokskog. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1903. Stall och loge av äldre datum. 1 häst, 1 unghäst, 3 kor, 2 ungdjur, 10 gödsvin, 40 – 50 höns. Gården till släkten 1941 genom köp ifrån Nils Nilsson, i vars släkt den gått. Ägare: Per Mårtensson född 25 september 1906. Son till lantbrukaren Mårten Persson, Skepperöd och hans hustru Kristina född Strömsten. Gift med Ruth Nilsson född 13 december 1906. Barn: Arne född 1932, Gudrun född 1933, Per-Evert förr 1936, Birgit född 1938, Majken född 1941. Ägaren medlem av mejeri- och slakteriföreningen.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 så består fastigheten Vallarum 12:3 utav områdena 85 och 86 på kartan till höger samt område nr 90  på kartan här under och som var avrösningsjorden.

Källa: kartbild.com

 

Fastigheten är delad i tre delar och som officiellt 1966 får nya fastighetsnummer:

Vallarum 12:3 A om 1/48 mantal blir senare Vallarum 12:12                                                                                                    Vallarum 12:3 B om 1/48 mantal blir senare Vallarum 12:11                                                                                                    Vallarum 12:3 C om 1/48 mantal blir senare Vallarum 12:10

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Ägare av Vallarum 12:3
1845 - Per Torkelsson och Hanna Christoffersdotter (äger 12:3 A)
Ägare av Vallarum 12:3 A
14 december 1870 - 4 april 1874 Måns Lindgren och Hanna Larsdotter (fastebrev för 12:3 A)
4 april 1874 - 18 februari 1881 Anders Persson och Elna Nilsdotter och Kristina Andersdotter (köp av 12:3 A)
18 februari 1881 - 8 maj 1898 Nils Håkansson och Bengta Olsdotter (köp av 12:3 A)
8 maj 1898 - 16 november 1904 Dödsbodelägarna efter Nils Håkansson (make till Bengta Olsdotter) (Bouppteckning för 12:3 A)
16 november 1904 - 28 februari 1914 Nils Nilsson Knös och Anna Knös, född Jönsson (äger 12:3 A)
28 februari 1914 - 14 mars 1935 Elof Österlin och Johanna Dorothea Österlin, född Knös (köp av 12:3 A)
14 mars 1935 - 16 mars 1939 Nils Torsten Ekstrand och Sonja Ebba Margit Ekstrand, född Nilsson (köp av 12:3 A)
16 mars 1939 - Agne Einar Jönsson och Anna Brita Jönsson, född Svensson (köp av 12:3 A)
Ägare av Vallarum 12:3 B
26 februari 1851 - 11 mars 1885 Bengt Andersson och Elna Håkansdotter (fastebrev för 12:3 B)
11 mars 1885 - 9 juni 1917 Nils Persson och Bengta Nilsson (köp av 12:3 B)
9 juni 1917 - 9 april 1924 Dödsbodelägarna efter Bengta Nilsson (maka till Nils Persson) (bouppteckning av 12:3 B)
9 april 1924 - 17 december 1941 Nils Nilsson (Vallarum) (köp av 12:3 B)
17 december 1941 - 25 november 1965 Ruth Ester Maria Mårtensson, född Nilsson och Per Mårtensson. (köp av 12:3 B)
25 november 1965 - Börje Olsson och Birgit Olsson (köp av 12:3 B)
Ägare av Vallarum 12:3 C
9 mars 1942 - Gösta Ottosson och Elly Ottosson, född Andersson (köp av 12:3 C)

Bilder