Hårderup 1:17 (aktuellt nummer)

Adress Hårderupsängaväg 18-1
Aktuell period 1925 -
Areal 0,0696 hektar
Ursprung Hårderup 1:10 - 1:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades genom avstyckning den 23 november 1925.

Källa: Lantmäteriet

Ägdes av Lindstrand och hans hustru Maria. Hulda vagnmakare är dotter till Lindstrands. Folk var rädda för Lindstrand. Lindstrand var knekt nr 80. År 1905 tågade han tillsammans med andra soldater mot Norge i samband med att Norge blev självständigt. Marschen avblåstes när de nått Ljungbyhed, så de var långt ifrån Norge. Yngve Perssons mor Ida i Skumparp och Maria Lindstrand var systrar.

Källa: kartbild.com

Fastigheten Hårderup 1:17 bildades officiellt 1925 men fastigheten finns med på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 där den ses i det sydvästra hörnet av området med nummer 8. Här under på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 1:17.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ses ett flygfoto från 1975 där man ser fastigheten.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 juli 1973 - Per Ola Persson (köp)
13 november 1971 – 16 juli 1973 Nils Bertil Olsson (köp)
19 maj 1965 – 13 november 1971 Robert Jarl (köp)
15 april 1961 – 19 maj 1965 N. Kagan (köp)
18 mars 1961 – 15 april 1961 Dödsbodelägarna efter Nils Algot Olsson (bouppteckning)
20 maj 1952 – 18 mars 1961 Nils Algot Olsson och Gunhilda Hulda Olsson, född Lindstrand (köp)
16 december 1946 – 20 maj 1952 Ola Månsson Lindstrand (bouppteckning)
3 augusti 1940 – 16 december 1946 Ola Månsson Lindstrand och Maria Lindstrand, född Pehrsdotter (auktion)
6 maj 1931 - 3 augusti 1940 Nils Gren och Ingar Gren, född Andersson (arv)
22 november 1926 - 6 maj 1931 Nils Gren och Ingar Gren, född Andersson (köp)
23 november 1925 - 22 november 1926 Jöns Andersson och Anna Nilsson (köp)

Övrigt

Hårderupsängaväg 18-1
Hårderup 1:17 Lindstrands

Ägare                                                          År                                         Kommentar
Nils Nilsson
Ola Månsson Lindstrand ohh Maria.
Familjen Kagan                                        Början av 1960-talet                De hade pälsaffär i Malmö
Harriet Persson, Lund                              2000

Fastigheten kallades också judens, av okänd anledning. Lindstrand var knekt nr 80 i Sallerups Skvadron tillhörande Skånska Dragonregementet i Ystad. År 1905 tågade han tillsammans med andra soldater mot Norge i samband med att Norge blev självständigt. Marschen avblåstes när de nått Ljungbyhed, så de var långt ifrån Norge. Yngve Perssons i Skumparp mor Ida och Maria Lindstrand var systrar.
Ola och Maria hade tidigare haft en liten gård Starrarp 2:10. (väster om Starrarps Gård). Den såldes 1939 till Grannen Ivar Nilsson, som rev byggnaderna. Under åren i Hårderup arbetar Ola som daglönare på gårdar i närheten, särskilt hos Alma och Peder Hansen. Ola var också en skicklig hantverkare. Han tillverkade trästegar, typ göingestege. Bl.a. en väldigt lång stege till Hugo på Ryssgård.
1946 avlider Maria i huset Hårderup. Ola avlider 1952.
Dottern Hulda var gift med Nils Olsson i Frenninge. De hade vagnmakeri norr om f d Pålssons affär i Frenninge. De hade sonen Helge och en dotter. Nils Olsson dog ganska tidigt medan de bodde kvar i Frenninge. Hulda var en duktig sömmerska. Efter makens död och efter sin far Ola Lindstrands död bodde Hulda några år i huset på Hårderups Ängaväg.
Nils Nilsson (se Hårderup 22:1) byggde omkring 1910 huset på denna fastighet som undantag. Först byggde han en gård i Rönås, därefter gården Hårderup 22:1 och slutligen detta hus.

Källa: Starrarpsgruppen

Bilder