Vallarum 10:8 (avregistrerat nummer)

Adress Syremöllevägen 122-21
Aktuell period 1970 -
Areal 1/180 mantal, 3,73 hektar
Ursprung Vallarum 10:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 10:11 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades 1970 vid en avstyckning från Vallarum 10:2. På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger ses fastigheten Vallarum 10:8 innan den slås samman och bildar en ny fastighet Vallarum 10:11. Nedan ses ett flygfoto från 1975 över den aktuella fastigheten.

Källa: kartbild.com

 

Vallarum 10:2 b och 10:8

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till höger är en bild av gården till fastigheten Vallarum 10:2 B och är ifrån mitten av 1940-talet då den publicerades i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress; Vallarum

“Areal totalt 12 hektar, därav 5,5 hektar åker, 6,5 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 7 400. Jordart: Grusmylla på grusbotten. Skogsbestånd: Bokskog och planterad granskog. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1860. Stall uppförd 1860, loge och hönshus 1938. 1 häst, 4 kor, 1 ungdjur, 6 svin, 30 – 40 höns. Gården till släkten i mitten av 1800-talet. Nuvarande ägare övertog gården 1919 efter sin fader, som 1884 övertagit den efter sin fader Per Månsson. Åkerarealen är uppodlad av nuvarande ägare, hans fader och farfar. Ägare är August Nilsson född 27 oktober 1885. Son till Nils Persson och hans hustru Elna Olsdotter. Gift med Nelly Persson född 12 september 1886. Barn: Linnie, Erik. Ägaren medlem av mejeri-, slakteri-, lantmanna-, och äggföreningarna.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 september 1982 - Toivo Arvo Kemppainen (köp)
25 maj 1977 - 1 september 1982 Martti Einari Leskinen (köp)
3 augusti 1948 - 25 maj 1977 Nils Erik Nilsson och Karin Birgit Gunborg Nilsson (köp)

Bilder