Vallarum 10:2 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1835 vid en hemmansklyvning av fastigheten 10:1. Fastigheten delades senare upp i fem delar med beteckningarna A, B, C, D och E efter beteckningen 10:2.

A   10:2   1/24 mantal      Skatterusthållshemman som äges av                                               Ola Jönsson och som erhöll skiftet
med utflyttningsskyldighet.

B    10:3   1/12 mantal     Skatterusthållshemman som äges av                                               minderårige gossen Pehr Nilsson som
erhöll skiftet med utflyttningsskyldighet.

c     10:2 och 10:3            “Husmansjorden hvaruti jordägarna efter sitt hemmanstal hafva del.”

Källa: Arkiv Digital, Svenska Gods och Gårdar (1937)

Bilden till höger tillsammans med följande text fanns införda i boken Svenska Gods och gårdar som utkom 1937.

Namn:               Vallarumslund
Postadress:       Vallarum
Telefon:             143 Vollsjö

Areal: Totalt 37 hektar, därav 27 hektar åkermark, 19 hektar betesmark. Tax.-v. 33 100. Jordart: Grus- och lermylla på lerbotten. Skogsbestånd: Lövskog. Mangårdsbyggnad uppförd i mitten av 1800-talet. Ekonomibyggnader uppförda: stall 1926, loge 1924, övriga byggnader nyrenoverade. 4 hästar, 2 föl, 11 kor, 10 ungdjur, 30 svin, 4 får, 70 höns. Gården till släkten i början av 1700-talet. Ägare är Olof Nilsson, född 4 juni 1880. Son till Nils Persson och hans hustru Ingeborg, född Jönsson. Gift med Kristina, född Andersson. Barn: Ingeborg född 12, Agnar född 14, Erik född 15, Ove född 18, Ivan född 23. Ägaren genomgått 6 månaders kurs i Dala Lantmannaskola. Ledamot av kommunalfullmäktige, styrelseledamot och huvudman i Fränninge Sparbank.

Vallarum 10:2

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden av gården som tillhör fastigheten Vallarum 10:2, även kallad “Vallarumslund” är ifrån mitten av 1940-talet och var införd i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:      Vallarum                                                                                             Telefon:           143 Vollsjö

“Areal totalt 36,8 hektar, därav 26 hektar åker, 1,5 hektar skog. Tax.-v. 35 300. Jordart: Mossjord och lermylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1939 efter brand. Ekonomibyggnader uppförda samtidigt. 4 hästar, 2 unghästar, 1 tjur, 12 kor, 11 ungdjur, 3 modersuggor, 30 gödsvin, 2 får, 60 höns. Gården till släkten i början av 1800-talet. Nuvarande ägare övertog den 1910 efter sin fader som 1879 övertagit den efter sin fader Per Nilsson, vilken tillträtt 1835 efter sin styvfader Nils Jönsson. Nuvarande ägares fader har odlat det mesta av arealen. Ägare är Olof Nilsson född 4 juni 1880. Son till Nils Persson född 1848, död 1927 och hans hustru Ingeborg född Jönsson. Gift 1911 med Kristina Andersson född 24 juli 1886. Barn: Ingeborg född 1912, Agnar född 1914, Erik född 1915, Ove född 1918, Ivan född 1923. Ägaren: Kassör i Fränninge Sparbank. Ledamot av styrelsen för s:n kommittén.”

Vallarum 10:2

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till vänster är 10 år yngre än bilden ovan. Den är ifrån mitten av 1950-talet då den fanns med i boken “Skånes bebyggelse”. Där publicerades den med följande text:

Postadress:         Vollsjö

“Areal 35,8 hektar varav 28 hektar åker, 7,8 hektar skog och betesmark, lermylla och mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 75 000. Djur: 2 hästar, 12 kor, 14 ungdjur, 40 – 50 svin, 3 – 4 modersuggor, 15 – 20 höns. Mangårdsbyggnad från 1939, tegel under tegeltak, 3 rum, 2 kammare, 1 all, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, cv, wc. Ladugård från
1939, tegel under eternittak. Traktordrift. Nuvarande ägaren övertog gården efter fadern 1956. Ägare: Hemmansägare Knut Ove Nilsson född 21 december 1918, son till Olof Nilsson och Kristina, född Andersson, gift med Anna Ingegärd, född Bondesson 22 juni 1922, dotter till Bonde Andersson och Sylvia, född Pettersson. Barn: Jan Lennart född 1946, Anna Lena född 1950.”

Vallarum 10:2 b och 10:8

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till höger är en bild av gården till fastigheten Vallarum 10:2 B och är ifrån mitten av 1940-talet då den publicerades i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:        Vallarum

“Areal totalt 12 hektar, därav 5,5 hektar åker, 6,5 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 7 400. Jordart: Grusmylla på grusbotten. Skogsbestånd: Bokskog och planterad granskog. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1860. Stall uppförd 1860, loge och hönshus 1938. 1 häst, 4 kor, 1 ungdjur, 6 svin, 30 – 40 höns. Gården till släkten i mitten av 1800-talet. Nuvarande ägare övertog gården 1919 efter sin fader, som 1884 övertagit den efter sin fader Per Månsson. Åkerarealen är uppodlad av nuvarande ägare, hans fader och farfar. Ägare är August Nilsson född 27 oktober 1885. Son till Nils Persson och hans hustru Elna Olsdotter. Gift med Nelly Persson född 12 september 1886. Barn: Linnie, Erik. Ägaren medlem av mejeri-, slakteri-, lantmanna-, och äggföreningarna.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten 10:2 B, senare 10:8 är fastigheten som finns i område nr 80 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910. och här under ses fastigheten med sin rätta beteckning.

Källa: kartbild.com

 

Vallarum 10:2 e och 10:7

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden av huset som tillhör Vallarum 10:2 E fanns med i boken “Svenska gods och gårdar”. Den utkom i mitten av 1940-talet och hade följande bildtext:

Postadress:    Vallarum

“Areal totalt 6 hektar, därav 4,75 hektar åker, 1,25 hektar fälad. Tax.-v. 6 800. Jordart: Grusmylla på grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1898. Ekonomibyggnader uppförda omkring 1840. 1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, 1 modersugga, 10 gödsvin, 50 höns. Gården till släkten 1840. Nuvarande ägare övertog den 1919 efter sin svärfader Ola Persson som omkring 1875 efterträdde sin fader Per Jönsson. Ägare Hans Dahlin född 18 december 1875. Son till Per Persson och hans hustru Ingar född Olsson. Gift 1902 med Ida Olsson född 22 januari 1880. Barn: Artur född 1902, Svea född 1912 död 1932, Ella född 1914.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 10:2 E, senare 10:9 ses i området med nummer 79 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger. Bostaden i detta område hade redan 1960 avstyckats och bildade fastigheten 10:7. På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten delad där 10:7 är avstyckad och där marken ingår i Vallarum 9:72.

Källa: kartbild.com

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1835 - Ola Jönsson och Ingar Persdotter
Ägare Vallarum 10:2 A
6 mars 1810 - 20 oktober 1832 Dödsbodelägarna efter Nils Jönsson och Ingar Persdotter (Vallarum) (fastebrev för 10:2 A)
20 oktober 1832 - 29 september 1879 Per Nilsson och Elna Christiansdotter (bouppteckning efter Nils Jönsson och Ingar Persdotter för 10:2 A)
29 september 1879 - 21 juli 1894 Nils Persson och Ingeborg Jönsdotter och Johanna Christiansdotter (köp av 10:2 A)
21 juli 1894 - 10 februari 1912 Dödsbodelägarna efter Ingeborg Jönsdotter (maka till Nils Persson) (bouppteckning för 10:2 A)
10 februari 1912 - 24 januari 1957 Olof Nilsson och Kristina Nilsson, född Andersson (köp av 10:2 A)
24 januari 1957 - Ove Nilsson (skifteshandling för 10:2 A)
Ägare Vallarum 10:2 B
31 augusti 1865 - 17 januari 1885 Per Månsson och Ingar Nilsdotter (fastebrev 10:2 B)
17 januari 1885 - 7 september 1918 Nils Persson och Elna Olsdotter (köp av 10:2 B)
7 september 1918 - 3 april 1920 August Nilsson och Nelly Albertina Persson (köp av 10:2 B)
3 april 1920 - 3 april 1920 Johan Granberg (Vallarum) (köp av 10:2 B)
3 april 1920 - 3 augusti 1948 August Nilsson och Nelly Albertina Persson (köp av 10:2 B)
3 augusti 1948 - Nils Erik Nilsson och Karin Birgit Gunborg Nilsson (köp av 10:2 B)
Ägare Vallarum 10:2 C
15 juli 1873 - 19 januari 1878 Pehr Pehrsson och Anna Andersdotter (fastebrev för 10:2 C)
19 januari 1878 - 29 maj 1885 Ola Persson och Anna Mårtensdotter (köp av 10:2 C)
29 maj 1885 - 9 maj 1886 Dödsbodelägarna efter Ola Persson (make till Anna Mårtensdotter) (bouppteckning för 10:2 C)
9 maj 1886 - 18 juli 1898 Per Andersson och Anna Göransdotter (köp av 10:2 C)
17 februari 1900 - 24 mars 1905 Dödsbodelägarna efter Anna Göransdotter (änka efter Per Andersson) (bouppteckning för 10:2 C)
18 juli 1898 - 17 februari 1900 Anna Göransdotter (änka efter Per Andersson) (bouppteckning för 10:2 C)
24 mars 1905 - 18 november 1909 Ola Persson och Anna Olsdotter (auktion av 10:2 C)
18 november 1909 - 10 februari 1910 Dödsbodelägarna efter Ola Persson (make till Anna Olsdotter) (bouppteckning för 10:2 C)
10 februari 1910 - 17 januari 1927 Nils Persson och Ingeborg Jönsdotter och Johanna Christiansdotter (auktion för 10:2 D)
17 januari 1927 - 24 januari 1957 Olof Nilsson och Kristina Nilsson, född Andersson (Bouppteckning för 10:2 C)
24 januari 1957 - Ove Nilsson (skifteshandling för 10:2 C)
Ägare Vallarum 10:2 D
- 10 februari 1910 Dödsbodelägarna efter Ingeborg Jönsdotter (maka till Nils Persson) (bouppteckning för 10:2 D)
10 februari 1910 - 17 januari 1927 Nils Persson och Ingeborg Jönsdotter och Johanna Christiansdotter (köp på auktion av 10:2 C)
17 januari 1927 - 17 januari 1927 Jöns Nilsson och Mathilda Nilsson, född Larsson (Fränninge nr 23, 27) (bouppteckning för 10:2 D)
17 januari 1927 - 24 januari 1957 Olof Nilsson och Kristina Nilsson, född Andersson (köp av 10:2 D)
24 januari 1957 - Ove Nilsson (skifteshandling för 10:2 D)
Ägare Vallarum 10:2 E
30 april 1862 - 28 september 1875 Per Jönsson och Karna Olsdotter (fastebrev föd 10:2 E)
28 september 1875 - 18 januari 1917 Ola Persson och Kersti Danielsson (köp av 10:2 E)
18 januari 1917 - 18 februari 1919 Ola Persson (änkeman efter Kersti Danielsson) (bouppteckning för 10:2 E)
18 februari 1919 - 1 april 1950 Hans Persson Dahlin och Ida Dahlin, född Olsson (köp av 10:2 E)
1 april 1950 - 12 mars 1954 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) (köp av 10:2 E)
12 mars 1954 - Sven Svensson och Ruth Elisabeth Svensson, född Gustafsson (köp av 10:2 E)

Bilder