Vallarum 9:66 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 487-25
Aktuell period 1965 -
Areal 1990 kvm
Ursprung Vallarum 9:25 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades genom en avstyckning från Vallarum 9:25. På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger ses fastigheten med sin beteckning. Här nedanför ses en satellitbild av fastigheten.

Källa: hitta.se

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
24 september 1981 - Dödsbodelägarna efter Axel W Nilsson (bouppteckning)
13 mars 1965 - 24 september 1981 Axel W Nilsson (köp)

Bilder